Bản đồ luyện công võ lâm 1

      86

Võ Lâm 1 tuy không thể new, nhưng với đa số người thì đó là tựa game còn khá mới mẻ và lạ mắt với những điều thú vui, đặc biệt là phiên bản đồ dùng luyện công Võ Lâm 1 chưa phải ai ai cũng thông thạo được hết. Hôm ni, tamquoc3d.vn đang cùng anh em ôn lại đáng nhớ cũ, tương tự như share các phiên bản đồ vật phù hợp dành cho các cung cấp.

Bạn đang xem: Bản đồ luyện công võ lâm 1

Trong nội dung bài viết, bọn họ đang cùng đề cùa đến vấn đề phiên bản thứ 1x và phiên bản đồ luyện công 9x Võ Lâm 1, nếu như tất cả thắc mắc gì hầu như bạn hoàn toàn có thể giữ lại phản hồi bên dưới nhé.


Bản đồ gia dụng luyện công Võ Lâm 1 từ là một – 49 cấp

Bản đồ luyện công trường đoản cú 10 – 19

Khu vực, phiên bản vật dụng luyện công Võ Lâm 1 tương thích mang lại cung cấp 10 – 19 gồm:

Thành Thị.Thập Đại Môn Phái.Hoa Sơn Chình ảnh Kỹ Trường: Đi Xa Phu.Dược Vương Cốc: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn.Mật Thất Mộc Nhân: Môn phái Thiếu Lâm ⇒ Đạt Ma Đường.Nam Nhạc Trấn: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện.Nhạn Đãng Sơn: Lâm An ⇒ Long Tuyền Thôn.Thiên nhẫn giáo tầng 1 cùng 2: Biện Kinh ⇒ Thiên Nhẫn Giáo.

*

Bản đồ dùng luyện công từ 20 – 29

Khu vực, bạn dạng thiết bị luyện công Võ Lâm 1 tương thích cho cấp trăng tròn – 29 gồm:

Kiếm Các Thục Đạo: Phượng Tường Nam.Kiếm Các Tây Nam: Thành Độ Bắc, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.La Tiêu Sơn: Đại Lý hoặc Thạch Cổ Trấn.Tần Lăng: Phượng Tường Đông, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Kiếm Các Trung Nguyên: Biện Kinh Nam ⇒ Phục ngưu tô Tây ⇒ Thiên Tâm Động.Vũ Lăng Sơn: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện.Phục Lưu Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn.Bạch Thủy Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn.

Bản đồ luyện công trường đoản cú 30 – 39

Khu vực, phiên bản đồ gia dụng luyện công Võ Lâm 1 phù hợp mang đến cấp cho 30 – 39 gồm:

Vũ Di Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Thổ Phỉ Động: Đại Lý Phủ ⇒ Điểm Thương Sơn, hoặc Thạch Cổ Trấn.Thục Cương Sơn: Dương Châu Tây, hoặc Đạo Hương Thôn.Bạch Vân Động: Thủ Đô Tây ⇒ Tkhô giòn Thành Sơn, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Klặng Quang Động: Phượng Tường Nam ⇒ Kiếm Các Thục Đạo, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Tỏa Vân Động: Phượng Tường ⇒ Kiếm Các Thục Đạo ⇒ Kyên ổn Quang Động, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Điểm Tmùi hương Sơn: Đại Lý.Mê Cung Lăng Tần Tbỏ Hoàng: Phượng Tường ⇒ Tần Lăng.Tuyết Báo Động: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc.Yến Tử Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Miêu Lĩnh ⇒ Yến Tử ĐộngTkhô nóng Thành Sơn: Thủ Đô Hà Nội Tây.

*

Bản trang bị luyện công từ 40 – 49

Khu vực, phiên bản đồ gia dụng luyện công Võ Lâm 1 phù hợp cho cung cấp 40 – 49 gồm:

Thanh hao Thành Sơn: Thủ Đô Hà Nội, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Điểm Tmùi hương Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Điểm Tmùi hương Động tầng trệt,2,3: Đại Lý ⇒ Điểm Thương Sơn.Thần Tiên Động: Thủ Đô Tây ⇒ Tkhô nóng Thành Sơn, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Kinh Hoàng Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.

Bản thiết bị luyện công trường đoản cú 50 – 99 cấp

Bản trang bị luyện công tự 50 – 59

Khu vực, phiên bản vật dụng luyện công Võ Lâm 1 phù hợp cho cung cấp 50 – 59 gồm:

Nghiệt Long Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Thiên Tâm Tháp tầng trệt dưới,2: Đại Lý Phủ, hoặc Thạch Cổ Trấn.Mê Cung Thiết Tháp tầng trệt dưới,2,3: Biện Kinch Tây, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn.Thiên Tâm Động: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.Hương Thuỷ Động: Thủ Đô Hà Nội Tây ⇒ Thanh hao Thành Sơn, hoặc Giang Tân hoặc Long Tuyền Thôn.Tường Vân Động tầng 1: Dương Châu Bắc ⇒ Cái Bang.Ác Bá Địa Đạo: Đại Lý Phủ.Ngọc Hoa Động: Ngũ Độc Giáo ⇒ Vũ Di Sơn.

*

Bản thứ luyện công từ 60 – 69

Khu vực, phiên bản thiết bị luyện công Võ Lâm 1 phù hợp đến cấp cho 60 – 69 gồm:

Nha Môn Mật Đạo: Tương Dương Phủ.Hoành Sơn Phái: Ba Lăng Huyện ⇒ Nam Nhạc Trấn.Thiên Tâm Tháp tầng 3: Đại Lý Phủ, hoặc Thạch Cổ Trấn.108 La Hán Trận: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.Thanh Loa Động: Ba Lăng Huyện ⇒ Nam Nhạc Trấn.Linch Cốc Động: Dương Châu Tây ⇒ Thục Cương Sơn, hoặc Đạo Hương Thôn.Tường Vân Động tầng 2,3,4: Dương Châu Tây ⇒ Cái Bang.Dương Giác Động: Long Tuyền Thôn ⇒ Nhạn Đãng Sơn.Thiên Nhân Giáo Thánh Động: Biện Kinh Bắc ⇒ Thiên Nhẫn Giáo ⇒ Thiên Nhẫn Địa Thất ⇒ Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo.Tkhô giòn Loa Đảo: Ba Lăng Huyện ⇒ Bến Tàu ⇒ Thiên Vương Đảo ⇒ Thuyền Phu Thiên Vương ( Yêu cầu TVB làm cho trách nhiệm Xuất Sư).Thanh Loa Đảo Sơn Động: Ba Lăng Huyện ⇒ Bến Tàu ⇒ Thiên Vương Đảo.Tầng 5 Tuyết Báo Động: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc.

Bản trang bị luyện công từ bỏ 70 – 79

Khu vực, bạn dạng thiết bị luyện công Võ Lâm 1 tương thích mang đến cấp cho 70 – 79 gồm:

Lâm Du Quan: Dương Châu hoặc Đạo Hương Thôn.Lão Hổ Động: Dương Châu hoặc Đạo Hương Thôn.Tần Lăng tầng 2: Phượng Tường hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Đại Tù Động: Phượng Tường hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Long Nhãn Động: Đại Lý ⇒ Điểm Tmùi hương Sơn, hoặc Thạch Cổ Trấn.Dược Vương Động tầng 2: Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc.Đào Hoa Nguyên: Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn ⇒ Bạch Thủy Động ⇒ Phục Lưu Động.Lưu Tiên Động tầng 6: Long Môn Trấn ⇒ Hoàng Hà Nguim Đầu.

*

Bản đồ gia dụng luyện công từ 80 – 89

Khu vực, bản vật dụng luyện công Võ Lâm 1 phù hợp cho cấp 80 – 89 gồm:

Sa Mạc Địa Biểu: Lâm An.Tkhô hanh Khê Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Chân Núi Trường Bạch: Biện Kinch Bắc ⇒ Lâm Du Quan.Lưỡng Thuỷ Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Phù Dung Động: Thành Độ ⇒ Giang Tân Thôn.Băng Hà Động: Phượng Tường ⇒ Vĩnh Lạc Trấn.Vô Danh Động: Đại Lý Phủ ⇒ Thạch Cổ Trấn.Tuyết báo động tầng 8: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc.

Xem thêm: Chicken Invaders 2: The Next Wave Game Bắn Gà Nổi Tiếng, Chicken Invaders 2: The Next Wave

Bản đồ vật luyện công từ bỏ 90 – 99

Khu vực, bạn dạng đồ vật luyện công 9x Võ Lâm 1 thích hợp mang lại cung cấp 90 – 99 gồm:

Trường Bạch Sơn Bắc: Biện Kinh, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn.Trường Bạch Sơn Nam: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Khỏa Lang Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Sa Mạc Mê Cung 1: Lâm An.Sa Mạc Mê Cung 2: Lâm An.Sa Mạc Mê Cung 3: Lâm An.Phong Lăng Độ: Ba Lăng Huyện.Mạc Cao Quật: Thành Đô, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Dược Vương Động tầng 4: Biện Kinch, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn.Tiến Cúc Động Mật Cung: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.Cán Viên Động Mê Cung: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.Tuyết Báo Động Tầng 8: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.

Điểm ghi nhớ rương phải thiết

Điểm nhớ rương đến 10 môn phái

Thiếu Lâm – Dương Châu.Thiên Vương – Nam Nhạc Trấn.Ngũ Độc – Lâm An.Đường Môn – Thủ Đô.Nga My – Thủ Đô Hà Nội.Thúy Yên – Đại Lý.Cái Bang – Tương Dương.Thiên Nhẫn – Biện Kinc.Võ Đang – Tương Dương.Côn Lôn – Biện Kinch.

Động 1x – 2x

Dược Vương Cốc – Biện Kinc.Hoa Sơn – Phượng Tường.Hẻm Mộc Nhân – Dương Châu.Nam Nhạc Trấn – Nam Nhạc Trấn.Nhạn Đăng Sơn – Đại Lý.Thiên Nhẫn tầng trệt dưới – Biện Kinh.Thiên Nhẫn tầng 2 – Biện Kinch.

Động 2x – 3x

Kiếm Các Tây Bắc – Phượng Tường.Kiếm Các Tây Nam – Thủ Đô Hà Nội.Kiếm Các Trung Nguyên ổn – Dương Châu.La Tiêu Sơn – Đại Lý.Vũ Lăng Sơn – Phượng Tường.Tần Lăng – Phương Tường.Phục Lưu Động – Phương Tường.Bạch Thủy Động – Pmùi hương Tường.

Động 3x – 4x

Tuyết Báo Động – Dương Châu.Yến Tử Động – Phượng Tường.Thục Cương Sơn – Dương Châu.

Động 4x – 5x

Điểm Thương thơm hễ tầng 3 – Đại Lý.Kinc Hoàng Động – Phượng Tường.Phục Ngưu Sơn Tây – Dương Châu.Thiếu Lâm Mật Thất – Dương Châu.

Động 5x – 6x

Hưởng Tbỏ Động – Thành Đô.Thiên Tam Động – Dương Châu.Sơn Động dưới đáy Động Đình Hồ tầng trệt, 2 – Nam Nhạc Trấn.

Động 6x – 7x

Linh Cốc Động – Dương Châu.Thanh Loa Đảo – Nam Nhạc Trấn.Thanh khô Loa Đảo Sơn Động – Nam Nhạc Trấn.Thập Bát La Hán Trận – Dương Châu.Tầng 5 Tuyết Báo Động – Dương Châu.

Động 7x – 8x

Dược Vương Động tầng 2 – Biện Kinch.Đào Hoa Nguyên ổn – Phượng Tường.Lâm Du Quan – Dương Châu.Lưu Tiên Động tầng 6 – Tương Dương.Đại Tù Động – Phượng Tường.Lão Hổ Động – Dương Châu.Long Nhãn Động – Đại Lý.

Động 8x – 9x

Băng Hà Động – Phượng Tường.Cán Viên Động – Dương Châu.Lưỡng Tdiệt Động – Đại Lý.Phi Thiên Động – Biện Kinh.Phù Dung Động – Thành Đô.Tkhô giòn Khê Động – Đại Lý.Vô Danh Động – Đại Lý.Sa Mạc Địa Biểu – Lâm An.Trường Bạch Sơn – Tương Dương.Tuyết Báo Động tầng 7 – Dương Châu.

Động 9x

Tiến Cúc Động – Dương Châu.3 tầng sa mạc – Lâm An.Trường Bạch Bắc – Biện Kinc.Trường Bạch Nam – Phượng Tường.Tuyết Báo Động tầng 8 – Dương Châu.Mạc Cao Quật – Thành Đô.Phong Lăng Độ – Tương Dương.