Bạn đang xem: Các phương trình hóa học lớp 11 học kì 1

Pmùi hương trình chất hóa học lớp 11 học tập kì 2

Tổng hợp những phương trình chất hóa học lớp 11 học tập kì 2 được tamquoc3d.vn biên soạn là những phương trình hóa học lớp 11 học tập kì 2 được biên soạn cẩn thận tỉ mỉ, trọng tâm từng bài học sẽ sở hữu được các phương trình được tổng đúng theo lại giúp các bạn dễ dàng theo dõi, chũm được các pmùi hương trình quan trọng đặc biệt. Mời các bạn tìm hiểu thêm.Chuỗi phản bội ứng chất hóa học cơ học lớp 11 Hay Có đáp án10 đề thi học tập kì 2 môn Hóa 11 - Ban cơ phiên bản Có đáp ánĐề thi học tập kì 2 môn Hóa 1một năm học tập 2020 - 2021 Đề 1

I. Pmùi hương trình hóa học bài xích Ankan

1. Phản ứng ráng cùng với Cl2, Br2

(1) CH4 + Cl2
*
CH3Cl + HClmetyl clorua(2) CH3Cl + Cl2
*
CH2Cl2 + HCl
metylen clorua(3) CH2Cl2 + Cl2
*
CHCl3 + HClclorofon(4) CHCl3 + Cl2
*
CCl4 + HClcacbon tetraclorua(5) C3H8 + Cl2
*
CH3-CH(Cl)-CH3 isopropyl clorua(6) C3H8 + Cl2
*
CH3-CH2-CH2-Cln-propyl clorua

2. Phản ứng nhiệt độ phân

a. Phản ứng phân hủyCH4
*
C + 2H2b. Phản ứng crackingC3H8
*
CH4 + C2H4c. Phản ứng đehidroCH4
*
 C2H2 + 2H23. Phản ứng cháy a. Cháy trả toànCH4 +2O2
*
CO2 + 2H2Ob. Oxi hóa ko hoàn toàn CH4 + O2
*
HCHO + H2O
CH4 + O2
*
CH3OHCH4 + O2
*
CO + 2H24. Điểu chế AnkanCH3COONa + H2O
*
CH4 + Na2CO3C2H6
*
CH4 + C2H4Al4C3 + 12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3 

II. Phương thơm trình Anken

1. Phản ứng cộng

a. Cộng hidro C2H4 + H2
*
C2H6b. Cộng halogen C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2 c. Cộng H2O CH2=CH2 + H2O
*
CH3-CH2-OHCH2=CH-CH3 + H2O → CH3-CH(OH)-CH3propan - 2-ol (thành phầm chính)CH2=CH-CH3 + H2O → CH3-CH2-CH2-OHpropan - 1-ol (thành phầm phụ)d. Cộng HCl, H2SO4 CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2-Cl

2. Phản ứng oxi hóa

Làm mất color dung dịch dung dịch tím KMnO43CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3HOCH2-CH2-OH + 2KOH + 2MnO2CH2=CH2 + 1/2O2
*
CH3CHO

3. Phản ứng cháy

C2H4 + 3O2
*
2CO2 + 2H2O

4. Phản ứng trùng hợp

nCH2=CH2
*
(-CH2-CH2-)n

5. Điều chế Anken


C2H2 + 2H2
*
C2H4CH3-CH2OH
*
C2H4CH3CH3
*
C2H4 + H2C2H5Cl
*
CH2=CH2 + HClC2H2 + H2
*
C2H4

III. Phương thơm trình Ankin 

1. Phản ứng cộng

a. Cộng H2 C2H2 + 2H2
*
C2H6 C2H2 + H2
*
C2H4 b. Cộng Br2 CH≡CH + 2Br2 → CHBr2 - CHBr2c. Cộng HCl, Hcông nhân, CH3COOHC2H2 + HCl
*
CH2=CHClCH2=CHCl + HCl
*
CH3-CHCl2CH≡CH + Hcông nhân
*
CH2=CH-CNCH3COOH + CH≡CH → CH3COOCH=CH2d. Cộng H2OCH≡CH + H2O
*
CH3CHOe. Cộng rượu CH≡CH + HOC2H5 → CH2=CHO-C2H5

2. Phản ứng trùng hợp

a) Nhị hợp 2CH≡CH
*
CH2=CH-C≡CHb) Tam hợp 3CH≡CH
*
C6H6c) Đa hợp nCH≡CH → (CH)2n

3. Phản ứng cố gắng với ion kyên ổn loại

a) Với sắt kẽm kim loại kiềmCH≡CH + 2Na → Na-C≡CNa + H2CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg + 2NH4NO3 

4. Phản ứng oxi hóa 

a. Tác dụng cùng với hỗn hợp KMnO4 3C2H2 + 8KMnO4 → 3KOOC-COOK + 8MnO2 + 2KOH + 2H2O

5. Điểu chế Ankin

CH4
*
C2H2 + 3H2CaC2 + H2O → C2H2 + Ca(OH)2CaO + 3C
*
CaC2 + COCaCO3
*
CaO + CO2 


Xem thêm: Bài Tập Hóa Trị Và Số Oxi Hóa Lớp 10 Bài 15: Hóa Trị Và Số Oxi Hóa

IV. Phương trình Ankadien

1. Phản ứng cộng 

a. Cộng H2 CH2=CH-CH=CH2 + 2H2
*
CH3-CH2-CH2-CH3b. Cộng Br2CH2=CH-CH=CH2 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH=CH2(Sản phđộ ẩm cùng 1,2)CH2=CH-CH=CH2 + Br2
*
CH2Br-CH=CH-CH2Br(Sản phẩm cộng 1,4)c. Cộng HCl CH2=CH-CH=CH2 + HCl
*
CH2Cl-CH2-CH=CH2Sản phđộ ẩm cùng 1, 2CH2=CH-CH=CH2 + HCl
*
CH2Cl-CH=CH-CH3Sản phđộ ẩm cùng 1, 4

2. Phản ứng trùng hợp

nCH2=CH-CH=CH2
*
(-CH2-CH=CH-CH2-)n...............................................Trên phía trên tamquoc3d.vn đã trình làng tới các bạn Tổng hợp các phương trình hóa học lớp 11 học tập kì 2. Để có thể nâng cấp tác dụng trong học hành mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học tập lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn uống, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Tân oán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà lại tamquoc3d.vn tổng thích hợp và đăng download.