Cắt một phần bản vẽ trong autocad

      111

Lệnh cắt trong CAD (TRIM) là 1 trong số những lệnh AutoCAD đặc biệt độc nhất . Lệnh này góp giảm các mặt đường trực tiếp thừa trong bạn dạng vẽ của công ty. Nếu tôi có hai tuyến phố trực tiếp giao nhau với hy vọng giảm một / cả nhì điểm trên điểm bọn chúng giao nhau, TRIM sẽ giúp tôi có tác dụng điều này. Lệnh TRIM là một trong trong số luật pháp các bạn sẽ sử dụng rộng một ngàn lần vào một dự án công trình, do vậy bạn cần phải học tập phương pháp sử dụng chúng ngay lập tức hiện thời.


Các bước thực hiện lệnh giảm vào CAD

Kích hoạt lệnh TRIM: Trên comm& gọi TRIM (lệnh tắt TR). Hoặc trang chủ tab > Modify > Tryên ổn.
*
*
*
*
*
*

Kéo dài con đường trực tiếp vào AutoCAD cùng với lệnh TRIM