Top 5 đề kiểm tra 15 phút tiếng anh 7 thí điểm học kì 2 có đáp án !!

      105

Quý Khách sẽ xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem cùng tải ngay lập tức phiên bản không hề thiếu của tư liệu trên phía trên (72.4 KB, 2 trang )


Đề chất vấn 15 phút ít Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

Bản quyền trực thuộc về VnDoc nghiêm cấm phần đa hành vi coppy do mục tiêu thương thơm mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differentlyfrom the others

1. A. sofa B. a way C. banamãng cầu D. occasion

2. A. purpose B. bottle C. collect D. second

Exercise 2: Complete the sentences with the correct khung of the verbs1. Would you mind _____________ (watch) my bag for a few minutes?2. The children would love _____________ (eat) French fries.

Bạn đang xem: Top 5 đề kiểm tra 15 phút tiếng anh 7 thí điểm học kì 2 có đáp án !!

3. Please avoid _____________ (make) silly mistakes in this exercise.Exercise 3: Arrange the words lớn make sentences

1. hobby/ you/ have/ any / Do/?

________________________________________________2. his/ do/ what/ your/ brother/ free/ does/ in/ time/?

________________________________________________

Exercise 4: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the firstone

1. His hobby is collecting toy cars.

He collects ______________________________________
2. It took me three hours to lớn make this pottery jug.

Xem thêm: Sửa Lỗi Không Kết Nối Được Máy In Qua Mạng Wifi, Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi In Mạng Máy In Canon

I spent _________________________________________3. My father likes to bởi gardening at the weekover.

My father enjoys _________________________________-The

end-Đáp án đề khám nghiệm 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differentlyfrom the others


(2)

2. B

Exercise 2: Complete the sentences with the correct khung of the verbs

1. Would you mind ______watching_______ (watch) my bag for a few minutes?2. The children would love _______lớn eat______ (eat) French fries.

3. Please avoid ______making_______ (make) silly mistakes in this exercise.Exercise 3: Arrange the words khổng lồ make sentences

1. Do you have sầu any hobby?

2. What does your brother vị in his không tính phí time?

Exercise 4: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the firstone


1. He collects toy cars as a hobby

2. I spent three hours making this pottery rug.

3. My father enjoys doing gardening at the weekover.

Mời chúng ta tham khảo thêm những tư liệu Tiếng Anh lớp 7 tốt tại:


https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-7

Tài liệu liên quan


*
Kiểm tra 15 phút ( Sóng ánh nắng + ĐA ) 2 836 8
*
KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 LẦN 1 1 5 48
*
Bài kiểm soát 15 phút TIẾNG ANH 11 1 4 75
*
BAI KIEM TRA 15 PHUT TIENG ANH 6 1 2 15
*
kiem tra 15 phut tieng Anh 7 4 3 47
*
Đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ việt -tuyệt 1 2 1
*
Tài liệu kiem tra 15 phut-ki II sau bai 8 1 344 1
*
Tài liệu kiem tra 15 phut su bai 8 1 336 0
*
Tài liệu kiem tra 15 phut (dai so 8) 1 899 5
*
Tài liệu khám nghiệm 15 phút lí 9 5 408 3
*


Tài liệu bạn tra cứu kiếm đang chuẩn bị sở hữu về


(8.25 KB - 2 trang) - Tải Đề soát sổ 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 - Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Thí điểm Unit 1 tất cả lời giải
Tải phiên bản vừa đủ tức thì
×