Bài viết này sẽ giúp các em củng vắt những kiến thức đã học bằng phương pháp đưa ra những dạng bài bác tập từ cơ bản cho nâng cấp để các em rèn luyện.

Bạn đang xem: Điều kiện để 3 cạnh tạo thành 1 tam giác

Quý khách hàng đang xem: Điều kiện nhằm 3 cạnh sinh sản thành 1 tam giác

QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC.

BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC (PHẦN 2).

II/ Bài tập áp dụng (tiếp)

2. các bài luyện tập từ bỏ luận

Dạng 1: Xác định xem tất cả mãi sau một tam giác cùng với cha cạnh là cha độ dài mang đến trước tốt không?

Pmùi hương pháp:

+ Tồn trên một tam giác gồm độ dài bố cạnh là (a,,b,,c) nếu:

(left| b - c ight| 12\5 + 12 = 17 > 10\10 + 12 = 22 > 5endarray ight.) (thỏa mãn nhu cầu bất đẳng thức tam giác)

Nên cỗ bố 5centimet ; 10cm ; 12centimet lập thành một tam giác.

b) Xét bộ ba: 1m ; 2m ; 3,3m.

Ta có: 1 + 2 = 3 phải cỗ bố 2centimet ; 3cm ; 6cm không lập thành một tam giác.

b) Xét cỗ ba: 2cm ; 4centimet ; 6cm.

Ta có: 2 + 4 = 6 (ko thỏa mãn nhu cầu bất đẳng thức tam giác)

nên bộ bố 2cm ; 4cm ; 6cm ko lập thành một tam giác.

c) Xét bộ ba: 3centimet ; 4centimet ; 6centimet.

Ta có: (left{ eginarrayl3 + 4 = 7 > 6\3 + 6 = 9 > 4\4 + 6 = 10 > 3endarray ight.) (vừa lòng bất đẳng thức tam giác)


*

Bài 3: Cho những bộ cha đoạn thẳng có độ nhiều năm như sau:

a) 2cm; 3cm; 4cm

b) 1cm; 2cm; 3,5cm

c) 2,2cm; 2cm; 4,2cm

Hãy vẽ tam giác bao gồm độ nhiều năm tía cạnh theo lần lượt là 1 trong những trong các cỗ tía sống trên (ví như vẽ được). Trong trường hòa hợp không vẽ được, hãy phân tích và lý giải.

Pmùi hương pháp giải:

Áp dụng bất đẳng thức tam giác.

Lời giải:

a) Xét bộ ba: 2cm ; 3centimet ; 4cm.

Ta có: (left{ eginarrayl2 + 3 = 5 > 4\2 + 4 = 6 > 3\3 + 4 = 7 > 3endarray ight.) (thỏa mãn nhu cầu bất đẳng thức tam giác)

đề nghị cỗ bố 2centimet ; 3cm ; 4centimet lập thành một tam giác.


*

b) Xét cỗ ba: 1centimet ; 2cm ; 3,5cm.

Ta có: 1 + 2 = 3 cần cỗ tía 1centimet ; 2centimet ; 3,5centimet ko lập thành một tam giác.

c) Xét bộ ba: 2,2centimet ; 2centimet ; 4,2centimet.

Ta có: 2,2 + 2 = 4,2 (ko thỏa mãn bất đẳng thức tam giác)

đề xuất bộ cha 2,2cm ; 2cm ; 4,2cm ko lập thành một tam giác.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Đo Nhiệt Độ Laptop Speccy, Phần Mềm Đo Nhiệt Độ Cpu Máy Tính Chính Xác

Dạng 2: Xác định khoảng cực hiếm của một cạnh của tam giác

Phương thơm pháp:

Sử dụng bất đẳng thức tam giác:

Trong tam giác bao gồm tía cạnh (a,b,c) khi nào cũng có thể có bất đẳng thức: (left| b - c ight| Phương thơm pháp giải:

+ Áp dụng bất đẳng thức tam giác: Trong một tam giác, tổng độ nhiều năm nhị cạnh bất kỳ lớn hơn độ nhiều năm cạnh còn lại.