Excel mang đến tamquoc3d.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm...Ít hơn

Kiểm tra coi các điều kiện là đúng hay không đúng và thực hiện so sánh lô-gic thân những biểu thức là ĐK phổ biến so với các tác vụ. quý khách hàng rất có thể sử dụng cáchàm AND , OR,NOTvà IF nhằm tạo nên cách làm có ĐK.

Bạn đang xem: Hàm trừ có điều kiện trong excel

Ví dụ: hàm IF thực hiện những đối số tiếp sau đây.

*

Công thức sử dụng hàm IF

*
logical_test: Điều kiện cơ mà bạn muốn kiểm tra.

*
value_if_true: Giá trị trả về nếu như điều kiện là True.

*
value_if_false: Giá trị trả về giả dụ điều kiện là False.

Để hiểu biết thêm thông báo về cách sản xuất cách làm, hãy coi mục Tạo hoặc xóa cách làm.

Bạn muốn làm gì?

Tạo một phương pháp có ĐK trả về quý giá lô-gic (TRUE hoặc FALSE)

Để triển khai tác vụ này, hãydùng những hàm AND, ORvới NOT tương tự như tân oán tử như minch họa trong ví dụ dưới đây.

Ví dụ

lấy một ví dụ có thể dễ nắm bắt rộng nếu như bạn sao chép nó vào một trong những trang tính trống.

Tôi làm ráng như thế nào nhằm xào nấu ví dụ?

Chọn ví dụ trong nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không lựa chọn các title mặt hàng hoặc cột.


Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy sinh sản một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, người mua phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa coi kết quả và coi công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, vào nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau Lúc coppy ví dụ vào trang tính trống, chúng ta cũng có thể điều chỉnh mang đến tương xứng cùng với nhu cầu của bạn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

Dữ liệu

15

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AND(A2>A3, A2A3, A2"Spets",A6 = "Tiện ích")

Xác định trường hợp cực hiếm vào ô A5 không bởi "Spets" hay là không hoặc giả dụ giá trị vào A6 bởi "Tiện ích". (TRUE)

Để hiểu thêm đọc tin về cách áp dụng những hàm này, hãy xem Hàm AND, Hàm ORvới Hàm NOT.

Đầu Trang

Tạo một phương pháp gồm điều kiện dẫn mang đến một phnghiền tính không giống hoặc trong số quý hiếm không giống không hẳn TRUE hoặc FALSE

Để triển khai tác vụ này, hãy dùng các hàm và tân oán tử IF, ANDcùng OR nlỗi minh họa trong ví dụ tiếp sau đây.

Ví dụ

ví dụ như hoàn toàn có thể dễ dàng nắm bắt hơn nếu bạn coppy nó vào một trong những trang tính trống.

Tôi làm nỗ lực nào để xào nấu ví dụ?

Chọn ví dụ vào nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không lựa chọn những tiêu đề hàng hoặc cột.


Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy chế tác một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, người dùng phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, vào nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Xem thêm: Nhận Biết Giới Tinh Thai Nhi Sớm Webtretho, Những Dấu Hiệu Dự Đoán Giới Tính Của Thai Nhi

Sau Khi xào luộc ví dụ vào trang tính trống, chúng ta cũng có thể điều chỉnh mang lại cân xứng với yêu cầu của người sử dụng.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

B

Dữ liệu

15

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=IF(A2=15, "OK", "Không OK")

Nếu giá trị trong ô A2 bởi 15, trả về "OK". Nếu ko, trả về "Không ok." (OK)

=IF(A215, "OK", "Không OK")

Nếu giá trị vào ô A2 ko bởi 15, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (Không đề nghị OK)

=IF(NOT(A2"SPETS", "OK", "Not OK")

Nếu quý hiếm vào ô A5 không bởi "SPETSETS", trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (Không yêu cầu OK)

=IF(AND(A2>A3, A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu giá trị trong ô A2 không bởi A3 và giá trị vào A2 cũng ko bằng giá trị trong A4, trả về "OK". Nếu ko, trả về "Không ok." (OK)

=IF(OR(A2>A3, A2"Spets", A6"Widgets"), "OK", "Not OK")

Nếu cực hiếm vào ô A5 không bởi "Spets" hoặc quý giá vào A6 ko bởi "Tiện ích", trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (Không cần OK)

=IF(OR(A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu giá trị vào ô A2 ko bởi quý hiếm vào A3 hoặc cực hiếm trong A2 không bằng giá trị trong A4, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (OK)

Để hiểu biết thêm thông tin về kiểu cách thực hiện các hàm này, hãy coi hàm IF, Hàm ANDcùng hàm OR.