Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng lớp 9

      122
Tìm (m) nhằm khoảng cách tự gốc tọa độ mang lại đường trực tiếp (d_1) đạt giá trị lớn nhất.; o sánh (P) với (sqrt P ) với ĐK (sqrt Phường )có nghĩa … vào đề thi kì 1 môn Toán lớp 9. Xem Đề cùng câu trả lời không thiếu bên dưới đây


*

Bài 1: (2đ) 1) Thực hiện nay phnghiền tính:

a) (sqrt 8 – 2sqrt 18 + 5sqrt 32 – sqrt left( sqrt 2 – 1 ight)^2 )

b) (dfrac5 + 6sqrt 5 sqrt 5 + dfrac7 – sqrt 7 sqrt 7 – 1 – left( sqrt 5 + sqrt 7 ight))

2) Giải phương thơm trình: (x – sqrt x – 15 = 17).Quý khách hàng vẫn xem: Khoảng cách từ một điểm đến chọn lựa 1 con đường trực tiếp lớp 9

Bài 2: (2,5đ) Cho biểu thức (P.. = dfrac3x + sqrt 9x – 3x + sqrt x – 2 – dfracsqrt x + 1sqrt x + 2 + dfracsqrt x – 21 – sqrt x ) với (x ge 0,x e 1)

a) Rút ít gọn gàng biểu thức (P).

Bạn đang xem: Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng lớp 9

b) So sánh (P) với (sqrt Phường. ) cùng với điều kiện (sqrt P.. )bao gồm nghĩa

c) Tìm (x) để (dfrac1P) nguyên ổn.

3. (2đ) (VD) Cho con đường thẳng (left( d_1 ight) :y = left( m – 1 ight)x + 2m + 1).

a) Tìm (m) để mặt đường thẳng (d_1) cắt trục tung trên điểm có tung độ là ( – 3). Vẽ thiết bị thị hàm số vừa tìm kiếm được với chứng tỏ giao điểm của trang bị thị hàm số vừa tìm được với đường trực tiếp (left( d ight):y = x + 1) vị trí trục hoành.

b) Tìm (m) để khoảng cách tự gốc tọa độ đến mặt đường trực tiếp (d_1) đạt quý hiếm lớn số 1.

Bài 4: (3đ) Cho điểm M  bất kì trê tuyến phố tròn trọng điểm O đường kính AB. Tiếp tuyến đường trên M và trên B của (left( O ight)) cắt nhau tại D. Qua O kẻ con đường thẳng vuông góc cùng với OD giảm MD trên C và giảm BD trên N.

Xem thêm: Mang Thai 26 Tuần Mẹ Ăn Gì Để Con Đủ Cân Nặng, Sự Phát Triển Của Thai Nhi 26 Tuần

a) Chứng minc (DC = DN).

c) Điện thoại tư vấn H là chân mặt đường vuông góc kẻ trường đoản cú M xuống AB, I là trung điểm MH. Chứng minh B, C, I trực tiếp hàng.

d) Qua O kẻ con đường vuông góc cùng với AB, giảm (left( O ight)) tại K (K cùng M nằm không giống phía cùng với con đường trực tiếp AB ). Tìm vị trí của M để diện tích tam giác MHK lớn số 1.

Bài 5: (0,5đ) Cho các số thực dương (x,y,z) vừa lòng (x + 2y + 3z ge 20). Tìm cực hiếm nhỏ nhất của biểu thức : (A = x + y + z + dfrac3x + dfrac92y + dfrac4z).


*

Bài 1: 1) Thực hiện phxay tính:

(eginarrayla);;sqrt 8 – 2sqrt 18 + 5sqrt 32 – sqrt left( sqrt 2 – 1 ight)^2 \ = sqrt 2^2.2 – 2sqrt 3^2.2 + 5sqrt 4^2.2 – left| sqrt 2 – 1 ight|\ = 2sqrt 2 – 2.3sqrt 2 + 5.4sqrt 2 – left( sqrt 2 – 1 ight)\ = 2sqrt 2 – 6sqrt 2 + 20sqrt 2 – sqrt 2 + 1\ = 15sqrt 2 + 1.endarray)

Vậy (sqrt 8 – 2sqrt 18 + 5sqrt 32 – sqrt left( sqrt 2 – 1 ight)^2 = 15sqrt 2 + 1)

(eginarraylb);;dfrac5 + 6sqrt 5 sqrt 5 + dfrac7 – sqrt 7 sqrt 7 – 1 – left( sqrt 5 + sqrt 7 ight)\ = dfracsqrt 5 .sqrt 5 + 6sqrt 5 sqrt 5 + dfracsqrt 7 .sqrt 7 – sqrt 7 sqrt 7 – 1 – left( sqrt 5 + sqrt 7 ight)\ = dfracsqrt 5 left( 6 + sqrt 5 ight)sqrt 5 + dfracsqrt 7 .left( sqrt 7 – 1 ight)sqrt 7 – 1 – sqrt 5 – sqrt 7 \ = 6 + sqrt 5 + sqrt 7 – sqrt 5 – sqrt 7 = 6.endarray)

Vậy (dfrac5 + 6sqrt 5 sqrt 5 + dfrac7 – sqrt 7 sqrt 7 – 1 – left( sqrt 5 + sqrt 7 ight) = 6)

2) Giải phương trình: (x – sqrt x – 15 = 17).

ĐKXĐ: (x ge 15)

(eginarrayl;;;;;x – sqrt x – 15 = 17\ Leftrightarrow x – 17 = sqrt x – 15 \ Leftrightarrow left{ eginarraylx – 17 ge 0\left( x – 17 ight)^2 = left( sqrt x – 15 ight)^2endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 17\x^2 – 34x + 289 = x – 15endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 17\x^2 – 35x + 304 = 0endarray ight.endarray)

 Xét pmùi hương trình bậc 2: (x^2 – 35x + 304 = 0) có: (Delta = 35^2 – 4.309 = 9 > 0)

Suy ra phương thơm trình có nhì nghiệm khác nhau (left 0;;left( do;;sqrt x + 1 > 0;forall x ge 0,;;x e 1 ight))

( Leftrightarrow sqrt x > 1 Leftrightarrow x > 1.)

Xét hiệu: (Phường – sqrt P = dfracsqrt x + 1sqrt x – 1 – sqrt dfracsqrt x + 1sqrt x – 1 ).

(eginarrayl Rightarrow P. – sqrt P.. = dfracsqrt x + 1sqrt x – 1 – sqrt dfracsqrt x + 1sqrt x – 1 = dfracsqrt x + 1sqrt x – 1 – dfracsqrt sqrt x + 1 sqrt sqrt x – 1 \;;;;;;;;;;;;;;; = dfracsqrt x + 1sqrt x – 1 – dfracsqrt left( sqrt x + 1 ight)left( sqrt x – 1 ight) left( sqrt sqrt x – 1 ight)^2 = dfracsqrt x + 1 – sqrt x – 1 sqrt x – 1.endarray)