Lời bài hát kẻ ở miền xa

      111
Tôi ở miền xa, Trời quen thuộc khu đất lạ Nhiều đông lắm hạ, Nối tiếp trải qua Thiếu trơn bầy bà, Đời không dám tới Đành viết mang lại tôi, nhạc tình sao lắm lời Đơn vị hay khi ... nằm trong khu đất giặc Thèm trong hãi hùng ...tiếng hát môi em Tiếng hát ngọt mượt ...Người nâng bộ đội khổ Viết do câu ca ...Vì tiền tốt tha thiết Xin đối lập một lần tôi Cho tôi yêu bằng hình dáng đó không lành bệnh Đến với tôi, hãy cho với tôi Đừng yêu thương bộ đội bởi lời Đêm nằm miền xa, Ttách cao đất hạ, Chợt lên ý kỳ lạ, phải viết vnạp năng lượng chương, góp giờ hậu phương Ngoài cơ súng nổ Đốt lửa tối đen Tầm đạn cầm cố giờ đồng hồ em

Bạn đang xem: Lời bài hát kẻ ở miền xa


Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Thực Trạng Học Tập Của Sinh Viên Hiện Nay, Tại Sao Kết Quả Học Tập Học Sinh

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.