Khi ngoài hành tinh lên đèn thành thị dao động men rượu say mèm. Tuổi thơ đi hoang ngàn tối trốn ngủ. Phần ba tuổi đời hoang phế truất sau sườn lưng. Nay góp khía cạnh góp lời làm lính nhưng thôi đối lập đây rồi.Từng đêm quê nhà đạn bay súng nổ, hỏa châu sáng tỏ các khuôn mặt tình nhân phố thị.Ngày làm sao đó tôi còn thèm tia nắng kinh thành, thèm ly bia qua giờ đồng hồ nhạc mơ hồ, thuộc nđần độn niềm vui góc nhìn mĩ nhân.Nay trả lại cho những người thị thành sau lưng môi ngọt rượu nồng, Giày xô (sault) tôi đi hằn bên trên lá cỏ, Đồn xa tôi nghỉ ngơi trấn quân địch ngày đêm tỏ phương diện.


Bạn đang xem: Mã số karaoke thành phố sau lưng


Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Google Chrome Không Dịch Sang Tiếng Việt, Sửa Lỗi Chrome Không Dịch Được Sang Tiếng Việt

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.