Một số ví dụ về thuật toán

      124

Quý khách hàng đã coi bản rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem cùng cài đặt ngay bản không hề thiếu của tài liệu tại phía trên (2.46 MB, 25 trang )


1. Khái niệm bài bác toán

L mt câu hỏi làm sao đó mà ta mong máy tính xách tay thực hiện

Bài toán được xác định từ 2 nhân tố cơ bản

Input:Các thơng tin đang có

Output: Các thơng tin đề nghị tìm từ input

Bài 4. Bài tân oán với thuật Toán

Bài 4. Bài tân oán với thuật Toán

Vớ d 1:Tỡm UCLN ca 2 s nguyờn dương M cùng N

INPUT:2 số nguyên ổn dương M và N

OUTPUT: UCLN của M cùng N

lấy ví dụ 2:

Bài tốn xếp các loại học hành của 1 lớp.

Bạn đang xem: Một số ví dụ về thuật toán


Yêu cầu:

Hãy xác minh đọc tin đưa vào (

Input

)

Hãy xác định biết tin cần kéo ra (

Output

)

Với a=1, b=-5

Pmùi hương trình có nghiệm x=5


2.Khái niệm thuật toán:

Thuật toán thù

nhằm giải 1 bài toán là một trong những hàng hữu hạn những thao tác làm việc

được sắp xếp theo một trình trường đoản cú xác định sao để cho sau khoản thời gian thực

hiện nay hàng thao tác làm việc ấy, tự input của bài bác tốn, ta nhận thấy output

buộc phải tìm

Các đặc điểm của thuật tốn:

Tính dừng:

Thuật

tốn yêu cầu dứt sau một số hữu hạn lần thực

hiện tại những thao tác làm việc.

Tính xác định:

Sau Lúc thực hiện một tháo tácthì Hoặc là thuật tốn

xong xuôi Hay những gồm đúng một làm việc xác định để thực hiện tiếp

theo.

Xem thêm: Bổ Sung Sắt Trước Khi Mang Thai Cần Bổ Sung Sắt, Tại Sao? Có Nên Uống Viên Sắt Trước Khi Mang Bầu


Quả này

lớn số 1

Quả này

new phệ

nhất

ồ! Quả

này Khủng

hơn

Tìm tòi

quả to

duy nhất rồi!

Cựng tỡm thuật tốn


Thuật tốn kiếm tìm MAX của dãy số nguyên

Xác định bài bác toán

INPUT: Số nguyên dương N cùng dãy N các số nguim a

1

,

a

2

, …, a

N


THUẬT TOÁN:

THUẬT TOÁN:

Cách 1:Liệt kê

Cách 1:Liệt kê

B1:Nhập N với dãy a

1

, a

2

,…,a

N

B2: Max

a

1

; i

2;

B3:Nếu i> N thì giới thiệu quý giá Max rồi kết thúc

B4:

Cách 4.1:Nếu a

i

> Max thì Max

a

i

;


i > N ?

a

i

> Max ?

Max

a

i

i

i + 1

§ a ra Max råi kÕt thóc

B1:Nhập N và hàng a

1

, a

2

,…,a

N

B2:Max

a

1

; i

2;

B3:Nếu i> N thì giới thiệu quý giá Max

rồi kết thúc

Bước 4.1:Nếu a

i

> Max thì Max

a

i

;

Cách 4.2: i

i+1 rồi quay lại bước 3.


Thuật toán thù bố trí bằng tráo đổi (Exchange Sort)

Xác định bài toán:

INPUT:Nhập dãy A tất cả N số nguyên a

1

, a

2

,..,a

N

OUTPUT:Dãy A được thu xếp thành dãy số tăng


Với mỗi cặp số hạng đứng sát vào dãy, ví như

số trước to hơn số sau ta đổi địa điểm chúng đến

nhau. Việc đó được tái diễn cho đến lúc khơng có

sự thay đổi chỗ nào xẩy ra nữa


Với N=6 cùng hàng A bao gồm 6 số hạng:

3 5

9

8

1

7

Lần 1

3

5

9

8

1

7

3

5

8

9

1

7

3

5

8

1

9

7

3

5

8

1

7

9

Lần 2

3

5

8

1

7

9

3

5

1

8

7

9

3

5

1

7

8

9

Lần 3


Cách 1:Liệt kê những bước

B5: i

i +1;

B8: Quay lại B5.

B2: M

N;

B3:Nếu M B4: M

M – 1; i

0;

B6:Nếu i >M thì quay lại B3;


M M - 1; i 0

i i + 1

i > M ?

ai > ai+1 ?

Trỏo i ai v ai+1

Đ a ra A đ sắp đến xếpÃ

rồi kết thúc

Đ

Đ

Đ

S

S

S

Cách 2


5

4

3

2

1

i

51

25

11

8

9

2

4

1

7

5

A

Mụ phng thut toỏn tỡm kim tun t

Tại địa chỉ i = 5 cã a

5

= 2 = k

A 5

7

1

4

2

9

8 11 25 51

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Víi mäi i tõ 1

10 kh«ng cã a

i

cã cực hiếm bởi 6


Lần lượt trường đoản cú số hạng trước tiên, ta đối chiếu giá trị số hạng

sẽ xét với khoá (k) cho tới Lúc gồm sự trùng nhau, ví như

vẫn xét tới số hạng ở đầu cuối nhưng mà khơng bao gồm sự trùng nhau

thì Có nghĩa là hàng A khơng có số hạng nào có mức giá trị

bằng k


B ước 2: i

1;

Bước 6: Quay lại bước 3

Cách 1:Liệt kê những bước

Cách 1:Nhập , các số hạng a

1

, a

2

,…,a

N

với khoá k;

Cách 3: Nếu a

i

= k thì thơng báo chỉ số i, rồi kết thúc;

Bước 4: i

i+1;


Bước 1: Nhập a, b, c ;

Cách 2: Max

a

1

;

Bước 3: Nếu b >= Max thì Max

b;

Bước 4: Nếu c >= Max thì Max

c;

Bước 5: Đưa ra Max và dứt thuật

toán


*
MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 4 12 39
*
10 Một số sự việc về Kế tân oán cho vay vốn tổ chức triển khai cá thể trong nước tại Ngân mặt hàng nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn Từ Liêm 56 409 0