Ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ sinh sống cùng mọi người trong nhà ko xa một giờ đồng hồ. Ngày xưa nay Ngưu Lang Chức Nữ sống yêu thương thương cạnh tranh tả khó ngờ. Tình đam mê nhỏng sóng gió làm cho hai thấy câu hỏi chẳng lo Ttránh xanh ko tmùi hương nhị bạn phải bắt đầy phân cách song bờ. Đầu sông cuối sông Ngân Hà, khổ thương nhớ đau trông chờ. Tình yêu cầu thơ thành cô quạnh xa phương pháp mù mịt. Tủi thân chữ yêu thương ko thành cả song than khóc duyên tình.Mà tại sao niềm đau khổ ko thấu trời xanh? Ngày ni đôi ta yêu thích sống bên nhau yêu mến vời vợi.Dù mang lại mê mẩn nhanh chóng tối vẫn khuyên nhau gánh trọn kiếp tín đồ. Tình ta cao hơn thác núi cũng bát ngát không giống làm sao biển ktương đối. Mà sao từ bây giờ ông trời chia rẽ bản thân xa biện pháp muôn thuở.


Bạn đang xem: Ngày xưa ngưu lang chức nữ sống bên nhau


Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Giảng Viên Tiếng Anh Là Gì

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.