Số la mã từ 1 đến 20

      113

Biểu vật chữ số La Mã 1-20

Con sốSố La MãPhnghiền tính
0 ko xác định
1 Tôi 1
2 II 1 + 1
3 III 1 + 1 + 1
4 IV 5-1
5 V 5
6 VI 5 + 1
7 VII 5 + 1 + 1
8 VIII5 + 1 + 1 + 1
9 IX 10-1
10 X 10
11 XI 10 + 1
12 XII 10 + 1 + 1
13 XIII10 + 1 + 1 + 1
14 XIV 10-1 + 5
15 XV 10 + 5
16 Lần máy XVI 10 + 5 + 1
17 XVII10 + 5 + 1 + 1
18 XVIII10 + 5 + 1 + 1 + 1
19 XIX 10-1 + 10
đôi mươi XX 10 + 10

Công nắm biến hóa chữ số La Mã ►


*
*
*
*

Trang nhà | Web | Toán thù học | Điện | Máy tính | Bộ đổi khác | Công cụ