Viết số tự nhiên nhỏ nhất  có 3 chữ số

      118

Tìm số thoải mái và tự nhiên nhỏ tuổi độc nhất tất cả 4 chữ số không giống nhau biết tổng những chữ số của số kia bởi 15.

Loga Toán thù lớp 6


Trung trọng tâm Toán học bdkhtravinch.vn ra mắt cùng với những em học viên lớp 4 tuyển tập 95 bài xích toán Ôn thi ViOlympic Tân oán lớp 5 dưới đây:

TẬPhường. 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬPhường SỐ, DẤU HIỆU CHIA HẾT

Bài ViO.01 Viết số tự nhiên và thoải mái nhỏ tuổi tuyệt nhất có tổng các chữ số bằng 12

Bài ViO.02 Viết số thoải mái và tự nhiên bé dại độc nhất vô nhị tất cả những chữ số không giống nhau với tổng các chữ số bằng 12.quý khách sẽ xem: Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả 3 chữ số mà tổng những chữ số bởi 15

Bài ViO.03 Viết số tự nhiên nhỏ độc nhất vô nhị có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 21.

Bạn đang xem: Viết số tự nhiên nhỏ nhất  có 3 chữ số

Quý Khách vẫn xem: Số thoải mái và tự nhiên nhỏ nhất gồm bố chữ số nhưng mà tổng những chữ số bởi 15 là

Bài ViO.04 Viết số thoải mái và tự nhiên nhỏ dại độc nhất tất cả các chữ số khác biệt với tổng những chữ số bằng 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có 5 chữ số mà lại tổng những chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả 5 chữ số và các chữ số không giống nhau nhưng mà tổng những chữ số bởi 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 4 chữ số tất cả tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 tất cả 4 chữ số, những chữ số không giống nhau với bao gồm tổng các chữ số bằng 18.

Bài ViO.09 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 bao gồm các chữ số không giống nhau với tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên lớn số 1 tất cả những chữ số không giống nhau cùng tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên lớn nhất bao gồm những chữ số khác biệt với tổng các chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số tự nhiên nhỏ tuổi tốt nhất tất cả những tích những chữ số bởi 12

Bài ViO.13 Viết số tự nhiên và thoải mái nhỏ tuổi độc nhất có những tích những chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên lớn số 1 gồm những chữ số khác nhau cùng tích những chữ số bằng 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm các chữ số khác nhau cùng tích các chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 có các chữ số không giống nhau và tích các chữ số bởi 720

Bài ViO.17 Với 5 chữ tiên phong hàng đầu, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số.

Bài ViO.18 Với 5 chữ hàng đầu, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên bao gồm 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.19 Với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.20 Với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên tất cả 3 chữ số không giống nhau.

Bài ViO.21 Với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số khác nhau


Bài ViO.22 Với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số, từng nào số lẻ gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 Cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, những chữ số khác nhau với phân tách hết đến 3.

Bài ViO.24 Cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái bao gồm 3 chữ số, những chữ số khác biệt và phân tách không còn mang lại 5.

Bài ViO.25 Có từng nào số tự nhiên bao gồm 3 chữ số, tất cả tổng các chữ số bằng 7 và phân chia hết cho 5.

Bài ViO.26 Cho số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên đồ vật từ những chữ số còn lại để được số còn sót lại là số lớn số 1 có thể. Số lớn nhất có thể sẽ là số nào?

Bài ViO.27 Cho số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A cùng giữ nguyên máy tự những chữ số còn sót lại để được số còn lại có 15 chữ số với là số bé bỏng độc nhất rất có thể. Số bé nhất rất có thể sẽ là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tiếp 10 số chẵn khác 0 đầu tiên và để được một số trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của chính nó mà lại vẫn không thay đổi trang bị từ của chúng và để được sốlớn số 1, số nhỏ xíu nhất?

Bài ViO.29 Có từng nào số thoải mái và tự nhiên gồm 4 chữ số nhưng trong đó gồm ít nhất hai chữ số tương đương nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 3 chữ số mà lại trong mỗi số ko đựng chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy thêm bao gồm toàn bộ từng nào số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số không giống nhau nhưng mà tổng 4 chữ số của mỗi số đó bởi 10.

Bài ViO.32 Hãy cho thấy với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì hoàn toàn có thể viết được toàn bộ từng nào số gồm 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 Có từng nào bí quyết thu xếp 5 chúng ta học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế dài sao cho:

a) Quý khách hàng C ngồi chính giữa?b) Hai bạn A với E ngồi làm việc nhị đầu ghế?


*

Bài ViO.34 Với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 fan ta lập gần như số gồm tư chữ số khác nhau.

a) Có từng nào số nhỏ tuổi hơn 5000?b) Có từng nào số chẵn bé dại rộng 7000?

Bài ViO.35 Từ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số khác nhau thế nào cho trong các số đó luôn luôn xuất hiện chữ số 0 và chữ tiên phong hàng đầu.

Bài ViO.36 Từ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất có thể lập được từng nào số gồm 6 chữ số không giống nhau trong các số ấy độc nhất vô nhị thiết cần xuất hiện chữ số 4.

Bài ViO.37 Có từng nào số tự nhiên bao gồm 6 chữ số khác biệt nhưng tổng các chữ số kia bằng 18?

Bài ViO.38 Có bao nhiêu số điện thoại cảm ứng tất cả 6 chữ số? Trong số đó bao gồm bao nhiêu số điện thoại thông minh tất cả 6 chữ số khác nhau?

Bài ViO.39 Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu:

a) Số có 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau?c) Số tất cả 5 chữ số khác nhau và yêu cầu có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm nhị chữ số cơ mà hàng trăm to hơn sản phẩm đối kháng vị?

Bài ViO.41 Tìm số 1a2b biết số kia phân chia đến 2; 5 cùng 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 Tìm số 8a3b biết số đó phân chia hết đến 2 với 5, còn chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 Tìm số 4a8b biết số đó phân chia hết mang đến 2, còn phân chia đến 5 cùng 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 Tìm số nhỏ bé độc nhất vô nhị không giống 1 nhưng mà Lúc chia đến 2; 3; 4; 5 và 6 cùng tất cả số dư bằng 1.

Bài ViO.45 Tìm số bé bỏng độc nhất vô nhị mà Lúc phân chia cho cả 2; 3; 4; 5 với 6 có số dư theo lần lượt là 1; 2; 3; 4 cùng 5.

Bài ViO.46 Tìm số bé bỏng độc nhất vô nhị bao gồm 3 chữ số mà lại phân chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.


Bài ViO.47 Tìm số nhỏ nhắn duy nhất tất cả 3 chữ số cơ mà Khi phân chia mang đến 2; 3; 4; 5 và 6 cùng tất cả số dư là 1 trong những.

Bài ViO.48 Trung bình cùng toàn bộ những số chẵn bao gồm 3 chữ số phân tách hết cho 9 bằng?

Bài ViO.49 Trung bình cộng toàn bộ các số lẻ có 3 chữ số phân tách không còn đến 5 bằng?

Bài ViO.50 Tìm số nhỏ nhắn tốt nhất tất cả 4 chữ số không giống nhau phân tách không còn cho tất cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho biết thêm gồm tất cả bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số chia không còn cho 9?

Bài ViO.52 Hãy cho thấy thêm bao gồm tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số phân tách không còn cho tất cả 2; 3 với 5?

Bài ViO.53 Có tất cả từng nào số chẵn bao gồm 3 chữ số nhưng mà các số này đều ko phân tách hết mang đến 3?

Bài ViO.54 Có bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số phân tách hết đến 9?

Bài ViO.55 Tìm số bé dại duy nhất khác 0 mà lại phân tách không còn cho tất cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.56 Tìm số 6a2b biết số kia phân chia không còn đến 2 còn phân tách cho 5 cùng 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 Tìm số 3a7b biết số đó phân chia hết cho tất cả 2; 5 với 9.

Bài ViO.59 Tìm số 2a8b biết số đó phân tách hết đến 2 với 9, chia đến 5 dư 4.

Xem thêm: Tiếng Chim Rừng Chào Mừng Bình Minh " (Kiếm Được 1 Bài), Truoc Ngay Hoi Ban (Testo)

Bài ViO.60 Hãy cho biết thêm bao gồm tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số phân chia không còn cho cả 2 cùng 5.

Bài ViO.61 Có tất cả từng nào số tự nhiên có 3 chữ số mà phân tách hết mang đến 5. Tính tổng tất cả những số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy có tất cả từng nào số có 4 chữ số không giống nhau không phân tách không còn mang lại 3.

Bài ViO.63 Hãy cho thấy thêm tất cả toàn bộ từng nào số có 4 chữ số khác nhau phân chia hết mang đến 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy gồm toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số mà các số kia phân tách cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 Cho các chữ số 0; 1; 2; 3 và 5. Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ tất cả 4 chữ số không giống nhau chia hết mang đến 5?

Bài ViO.66 Tìm số tự nhiên lớn số 1 gồm tía chữ số, biết rằng số đó phân chia không còn cho 4 và phân chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 Tìm a để 31a31a31a chia hết mang đến 7.

Bài ViO.68 Tìm những chữ số a, b để:

a) a378b chia không còn mang lại 72.b) 24a68b phân chia không còn mang đến 48.

Bài ViO.69 Tìm số tự nhiên và thoải mái bé dại độc nhất để Khi phân tách mang lại 5, 8, 12 thì số dư theo vật dụng trường đoản cú là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm các chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 Tìm số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại tốt nhất khác 1 làm sao cho rước số đó phân tách cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 Tìm a biết 3456a7 phân tách đến 8 dư 5.

Bài ViO.73 Có từng nào số bao gồm 5 chữ số mà lại từng số vừa chia hết mang lại 4 vừa chia hết mang lại 5.

Bài ViO.74 Tìm số bé dại độc nhất gồm 2 chữ số biết số đó phân tách 8 dư 7, chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 6 chữ số khác biệt và:


a) Các số này to hơn 300000?b) Các số này lớn hơn 300000 và chia không còn đến 5?

Các số này to hơn 350000?

Bài ViO.76 Tìm số bé dại tuyệt nhất tất cả 5 chữ số phân tách hết cho tất cả 2; 3 và 5.

Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b làm thế nào để cho a35b chia không còn đến 45.

Bài ViO.78 Tìm a + b biết 30a5b chia không còn mang lại 30.

Bài ViO.79 Trong shop tất cả 5 vỏ hộp, từng vỏ hộp chỉ đựng chén bát hoặc đĩa. Số lượng chén bát hoặc đĩa trong 5 hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 cái. Sau Khi chào bán không còn số đĩa vào một vỏ hộp thì số chén nhiều cấp tứ lần số đĩa còn lại. Tính số chén bát ban đầu và số đĩa ban đầu.

Bài ViO.80 Cho số 99….99 (2013 số 9). Hỏi buộc phải tiết kiệm hơn ít nhất từng nào đơn vị chức năng và để được số phân chia hết đến 45

Bài ViO.81 Cho số 222…22 (2017 số 2). Cần tiếp tế số này ít nhất từng nào đơn vị chức năng để được số new phân tách không còn mang đến 44.

Bài ViO.82 Cho số 777…77 (2017 số 7). Cần ngắn hơn tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số new phân chia hết mang lại 63.

Bài ViO.83 Cho số 7878…78 (2017 số 78). Cần cung cấp ít nhất từng nào đơn vị và để được số mới phân chia hết mang đến 65.

Bài ViO.84 Cho số 77…777 (2013 số 7). Hỏi nên ngắn hơn tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng và để được số chia không còn mang đến 63.

Bài ViO.85 Cho số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị và để được số bắt đầu chia hết mang lại 24

Bài ViO.86 Tìm số tự nhiên nhỏ độc nhất có 9 chữ số ,phân tách hết mang lại 9 và tất cả những đặc thù sau:

– ví như xóa 1 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia không còn cho 8

– trường hợp xóa 2 chữ số tận cùng thì được một số ít phân tách hết đến 7

– nếu xóa 3 chữ số tận cùng thì được một số ít phân tách không còn đến 6

– trường hợp xóa 4 chữ số tận cùng thì được 1 số ít phân tách không còn mang lại 5

– ví như xóa 5 chữ số tận thuộc thì được một số chia không còn cho 4

– nếu xóa 6 chữ số tận cùng thì được một số phân tách hết cho 3

– giả dụ xóa 7 chữ số tận thuộc thì được một số ít phân chia hết đến 2

Bài ViO.87 Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái bao gồm 4 chữ số phân chia hết đến 5 và có đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 Có từng nào số tự nhiên bao gồm tứ chữ số vào đó:

a) Mỗi chữ số đều chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 Cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn có 3 chữ số khác nhau trường đoản cú các chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần ít nhất từng nào số 3 nhằm sản xuất thành những số có tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết liên tiếp 15 số lẻ ban đầu từ là 1 tiếp đến xóa đi 10 chữ số của số nhận thấy nhằm sót lại một số trong những lớn nhất (giữ nguyên thứ tự các chữ số). Hãy kiếm tìm số lớn số 1 đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên lớn nhất mà trong các số đó theo sản phẩm từ tự trái sang phải, từng chữ số (cho tới chữ số sản phẩm trăm) hầu hết bởi tổng của 2 chữ số tức tốc sau nó.

Bài ViO.93 Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái gồm các chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bằng 15.

Bài ViO.94 Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái tất cả 3 chữ số mà lại chữ số hàng ngàn lớn hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm to hơn chữ số hàng đơn vị chức năng.

Bài ViO.95 Có từng nào số tự nhiên có 3 chữ số nhưng chữ số hàng trăm bởi trung bình cùng của chữ số hàng trăm cùng chữ số mặt hàng đơn vị.