"Rầm" Cánh cửa chống bị một lực dũng mạnh đá văng ra, Hắc Bạch Lam thân bạn bao phủ toàn không khí lạnh lấn sân vào trong.Ctranh tượng trên nệm khiến cho tyên ổn anh thắt lại, gân trán lag đùng đùng, thương xót bởi cô đang bị hai tên kia Lúc dễ, khó tính bởi bọn họ dám đụng vào cô. Trịnh Kiều Ân không ngờ được anh lại kiếm được cho phía trên, theo planer xứng đáng lí ra giờ này anh đề nghị ngơi nghỉ thuộc Chu Diệu Mẫn.- "Lam..." Cô ta ngập kết thúc nói.Hắc Bạch Lam rút cây súng ra chỉa vào tín đồ đnà ông trên giường:"Cút xuống."Hai thương hiệu thấy anh rứa súng tức tốc lo lắng, phía dưới liền mượt oặt lại, vội vàng vã bước xuống nệm giơ tua tay lên:"Xin anh...xin ngài tha mang lại Cửa Hàng chúng tôi."- "Trịnh Kiều Ân, cô gan lắm."Trịnh Kiều Ân tá hỏa nói:"Lam...anh chớ như vậy.."Lúc này năm tên tay chân của anh ấy chạy vào, trên tay đa số nỗ lực theo súng nđính thêm. Hắc Bạch Lam hờ hững nói.- "Bắt hết đồng chí ti tiện đó lại."Ba tên vệ sĩ cơ rút ít cây dao nhỏ tuổi trong tín đồ bản thân ra lao về bạn của anh, cha tên sinh sống lại hành động, còn nhì tên bắt mang nhì fan lũ ông cơ.Trịnh Kiều Ân lúng túng đứng hạ thấp phía đằng sau, ánh nhìn hoảng loạng, vậy là phần đông thiết bị những đổ xuống sông, xuống biển.Hắc Bạch Lam toá dòng áo khóa ngoài vest của chính bản thân mình ra đắp lên trên người cô:"Mạn Ninh, em chẳng sao chứ?"Anh cởi trói đến cô, Lâm Mạn Ninc từ bây giờ đã hoàn toàn bị ngấm thuốc, cô dính rước cánh tay anh.-"A..nóng vượt...ưm.."Hắc Bạch Lam cúi fan bế thốc cô lên. 


Bạn đang xem: Truyện tiểu bạch thỏ em chạy đâu cho thoát

Bzkpn44fm8RCu+ZOsfEI2JCfGZZqxGPAH+dbNyFqc+URIBiRuuF+EQxMSK5c6fwsZH5lJUiLGs3NeFX6O7NZrUOLAHk8NMo5hkPI7IvwaLxoLdFPU+aedsNXlYXlaFB9qajC6IyhEWeFLNGMQwf/sNHVm3d3x5wrUqyzHcYnFo+0ifMuRx2GOaxPlFJs09yyp/fIe9eHV15hXs151O+T5pkEt1t7amCokyB3AU2ns0b7JlL+Xet9UGJ1yafprtmdD0AeGJDgG7v9pil+di94m7OUegNm9W0vDXUsrQHmh18Vhnbn1JfP4hpNEtdBKciaLptbJj9toOKaKrM2fSG2ooiPu9crW2MggxvBSpzdezuU1MNCCTM6jQECcvsqgbCQlKqAJ3GWBiezbPnmSzG8nCjaOiUlXa2E7OjrjtcOvh9ldWqaTfAnQdWvELCzCI14e4EG9FkBOCsSgjbGSZprWzIu/cvBUAKvVWR92I0ps+aeNMNbQlDzIhzN2GJGOz/FJ1gcqyIp6R2mDm2Pij7c9jW8vPVhKVYLlb2xeTu0qOgwC4ClNki1XJMRzsZO81nqdK4G0bUqZl/5XHqQPqRG9WBgUQWc7nVSnQMHYe8WwC+62H3oerflWyTsB7O0maJXbl7ORKp7PhsMTPm1TzkRGNPnESNNen9I8F5w6PUQMFEzCsiyP1GXs4mhPI6cXddg143tN+Mh21LtUDt78sRv8s1I+KWsIpB3Tqq42mSYLwKakfzspQWgWwybIFUzA6p9LieiVWk/syBg1Gf8fDv9mMwpBUZ730QhUFmXUElYn4hTB0pwnO0d7v33oR1ZVJEVio6t659sTs4ocLjGOuxjznXEg2Zgplz/eDNQVCvASFcYiGYOlCHRE76eC0ATKcXkOixAeP4q9IZg7c1SbjFoWQJ8ugURx+sd2/6Hb5f2bCZRl6P1SZokaJ5z4vEFir67dsN1KyCdgufjj5pR0c5SMu45Wl5DkM7G+b5XLxce6Eou8GvSPbZ7uaA/KMZSyAcw0fY3V0B8VQe06gzBxbkALrexGcXQ1b7d+dmzMQpGxrV6x9EU7B54jfZUgPMJ6eGwe84s9SbOSJdihCJt1lvrCIsjkdErPgQarEe6P4qXoX9vDyuDTS22B4lHwUnBpV78Xt07P62m1IAPaOSFvl0kw4aIe2YdWcdeNFykbVQOJvoyLq3FjcPTy/VbdBNclP2nh+LZUhXWdCeCBe6tE2z9cC3EQkNJmkAXbuWvE/aFS3I0OET64OSgB2dBIcJLyBkvz8okauGn3VPVdnF0NByPA/tfxfnFm/pZ8m1pn/m1o0rZvwbbtkwU0IJ3iqj7dqteSt1WPoIGjOJMNyPGC5EUatwrPK3dUBcOxcRtidTru9tHM9TpFDYYq+8EVuTjmR2fUHNmbdGoPw+V6RLQs1M+0FHV3HbK3N0c9NNmAD93oLHTJaEbwJV0xrXjgmU4rECCWnFQNU9TG0NOqwemBkXeUmjs4vYTOP+PJaRTj2F31cEUMp+de8ae2GsIOceibVD6zL32Wnam/cQCexI+93uC40iBnOphwqcOjuqfNo9hAs2iknfacJJQifIDuBDUOFD1gXoYGI+vG7dGn/ZM/iZEq17ddTbwDbqW7a1AWaV62EGEGt+MMdLfBlaUK+KqBmdr8wgOu3n6sQbDWZ1vNaIrCptwCKmk8HNy++tae6GtiGJFBlJJ0zjutFtojZjW7Oa319BEU18G23vBB1x0HM4JdYCrkjAe49V1pXeTn0HKNnmgQxRZJ4E3fEh4SzEjfd0i164vosApKPYbC2qMUCW8Clr8TcH0g57Ocb8StUSp8dXb0Q1lhLaZPK09vpyicC+5e+/aFylNZtsLogMjEOR3p5qGkDTReaRskuvOS3rxSj7LJqMPugegOqk45qVAuiw1vIdzG23KvM8VQIFo6s+H6c/L7EE6+vBNOQQ61ummQPo3vAgUBTZaeQDb7j8P06H+H+gKzccskNDWOPExiWWF2uIo32RL1dyKw4TjMru1v4oNvDJ3ekgP2xVu9Sw+6B6zs1INduo+mJLYwgYwfoxHLCVB8ZJEEA4xzgBaK0S6fjM2pX9RH6icdZZlYEOkaZuZmeLAHfzXdvARdSHxzisMEDRc7wCXaYSpEGEtyu4TqxhnQk0yj0j7vxfu2vE1yd1nWhaHewwWRPvxeQJz5fRu0oAnKN6G1Dh1xcKxW/AhNMZ++1tK35//GY4HtqLfAfocOp6bR2bf+3FHG82/5nJoQ3zkee0fWqWdwjcBZMU7ms2bEGR8tnjI2t8/LVo5w6NTd48/HzJ/vjxBTmjSGxkl+SYSLOLjLVPyAJkxYXfBlHaTlo0dP23QIY2WyVm+I4yO93XMlws/EHwStj5k5p2Vg3UTlsuoT5Jm5sSkNPW/UM8TBxJaXtTPgr2ctUENaKcO1kf3B7el17z7TM/scu7p7UWfjHt/lgA0VEAiNkxRb9/0AQ29CcB7LmxwIV5bx2+5IVuOGWD5XPbg5GuHhY+5DjdKeoZr6pb4Ia5PCR94jrK3Xe85PUnuQ6eA+xC29MDN+6VCNXBmfeCZy+gRg/8yVZ8IoxF0SRPfV6KOji04icdqypMqqBbb8dOP8nQY6QMbmH0q/20DalGtP+5Qi7aSGaeqQrSfGw9vRFXxrkTrgpcPoARoRg==
eTp7xHOY1cIXaWny30F/H9fUAYKJodwtkgGJu7TPda7DroKRiWG8lAyj3O1a6fw8fX59JUiPCs3acc1hzfER5eZzwa3shlq0/nTP7CEGSqe3bjKW/i3QbAzMTBB/tfDwn2kbqFVuRAucKJ/CX6wy/pxY4nx3gNFjc6yzDcYnP62jRvhmhup4dPhTPzuuk8CEpzlNzNudWCtcfNyWgbs4ERaTDluYtqFmUyB9B02nr1y8wrB2B/PcS4GqyWhuTcWSUr/GA58ap3phIm9qNRb4TQzUM04o6az9Y6Z1+R30gV0Vj9hm2t5WPZcYUNEG1FmbNJSh4523rKOYgTN9Vqh5P+yeNQ2MQKLXzc9KSttYITFS1MRgBog6LP1FvW7KmvjeOW2RYjU12+ZmMiToRXHyeavOYnGBn+OaFBt4Gk5qf8YJomq1TfAnTNWvPjBkiYww0+7BuxEUMHJchJ4eiEWfEnGCGXGAhaECwXJvGV3RvLuYZ5is1HmyL/oTXh9ts6Sc37vS/rBzw+jrXW2Osj2bEPE05tSqeRWZT3Xvf3VEML1kU9SpO0Ds6BNCzcgGE9mwKNi0BhjsZFHgGzqelnOrey9jFlnG8nRI3R1Ya16DkBD/jNq9qDCrUMcgxmp6nqLnjVveyzGCnptPadPjkn5FEs/FAIRaMsiaf4LhsBbsuMtY+AlKYYUY/seiQ9vKQdfRUZOyliUuk9mshbRsoOngL0AL8uTAN5Uiw/CbGCqY7tT4CFYa7EsVK8XOJrKR1iqAg/TrAWgYuXz7LGyzP7InXI1pXuK5EcGAWwvVj7Ovg4hSIFHv1G9lw7S7DN/xxI8aaUoiNyRrCUJybAHA+5NhzrS7k/L6ekE+oHeKUnCGnden2mNc3HYrwS0KqANUI8a1zbdtuTDo4IbFjxdSw+LG2Qg4e9HBcGsYGifDrR6141533u67QsjB8cMg+UNpU/m1NsD8UjbJwUuT1aqvn9ex+26tyVDp40CF8btHKBgZtlpz4WmMLetqxoa2sh1ZCf5OSzOXnwkQWgJSNAplSbZOEuU9Q/QRyb5SAdmyFwZGYl51k9dDHIpv5e9Yzb0cTnEyA+dlti9kxZXJBCOOGBNk1OjwUK4nkZST9l9+Zsk29OSUTs9mVgq9Z0f8yQwAcL5UzkjyZHRnq4qv9+SdNyQtjSU5zb4dWMdUNFcOLM/AaP7zUJ1vAZDc2Lej5FFNeHe7IQGXAjqX3rOb5igiiafjOCmKUgAHngiavKM0VglENHq75M1XJrTklR5NLMJRatZgmUX4LXE2Dg0RNzBOLtMI6ucY247OCG7mz6wQsvS5wcigqkXH9yAd0kOj6mbzdrpeSvFWN4IGjPXr7zmIyRm5ODjVHrYPElBBhcclKaM/tdtHM/PjUvibsLTLKeRsRIKZswOZjh8Su0+bQEAN+gE8PcvVgTqW1cATopp1XAO5JSiRP02Rg5WWdGdtHlB5rI0YmnFQNUbaYlZP4AexrQQL8TldsL7cif5O5/qcAjfgj/GvNdgZrWuEkNnKdt8k95DqAyhfVT+osGVX7L16RrjV7QIvzTDowkqZzsHeN2f/xVUwz2yF0VRf2g3Cox+BBOGgVJZWAk5f7z/TIuEeEpoW6ViHMvprrO2Fr3c9e6Yz1gGBGduMI5aOGlyTdfL3Fw0/5JuaHFgZeYlZjNx19HjiA5tyh3obXcJzOiOEL++7kkBfyBwCeFoy9Rjq14QaraUECzOEXBQG3PKaHIh4ROmJ70EpCN2ReRpxLOxunQyJmw49FkwNK4w/JXI2HDxtPDihAi50ZI3mvQgVSaVX32q/Wg+pBa1USRJVlzDPOAri19WV1+6mCi1wcwXqf1/ipaL6dkNXWSZqbIXEHwjiw6+46d5HX9iGf+W+HHWHCWu2lbgeIKxHVIfpOf5+vIOjfyuUIkDrtTeWsrsWW44iFQeb5p8=


Xem thêm: Hạnh Kiểm Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Xếp Loại Học Lực Hạnh Kiểm Tốt Tiếng Anh Là Gì

BDZhyync1YdcLyQoKgGiUciBkUzbbpUj3yaCQ7qCkDncutpQZ6+rlAEIiXeNKCpQujAxqpXLyFzNMNeCGLNZAbMDm5R7nptinLeBoieAELNoajKf3DsbcQKa5Ut6brO4PDMyZ1EmDKZG1tHLF6sPcQaTWPbaAd8rdzjoCTxuek5M6zAoRyWGLaxAkvng2ZXGtn4GiVhU9Hso25dCBqFwHILJLKnWuWCsmsOyD4x51ph9vbp2xjAyX4G+z+j1vMNTi9sSSt0/jT614jo+P4KjWfPddAxvfPfgoPY2bNQmjhpWIK/pj5xcd4cYUNEG1Cc65tW/w523rK8XU7J4VmmhY3ZHNUzPz/jKA4Em5x7Uus3QTgbNkupzhgQMmESqVW/E2qOAo+tKS2seBSSvEXZ7BJibId3Wzjk98OlfES/nMcLqdatjBSThAt5u53a/CIJ+0AFIt/LBMmNciBHNMVXWXvNR93hBSMPWQmM6myX08r97pNAbEfkpyBzAXh5Vt6Q2JpnLc62yvOJAzW2PuDObpaBu7G8/49MV1LxN7HbgvKXPydLpzPe5SZxMAl3Bvg3+LBl+1LptJLwyGyjSIuy7aWsyClPQ7jAZwRdfz4PBgGa8j41oKKenRchyG7Kp2Ly+37tNGb4itVqXOU5Vzy1eTMRWlD0ScM7doG05fYwbNxbX6eqi7h/LfBQLL9lG2hJz2NAw7zIujXtlylCJMz0dJgsL5O0B+GA+Aj1jFW3QY63zRrxJJVcBmkqfOhRyGK9hDClkFjqc6Cfh1GezEDLx0YSE1u7rWh4GnhfayYcgUDlepssyFbcDGfP3rLYryN8ebEit66VsTsihKpsPOkQ0F3XEmWdgvEB/49NXk7NiEkxVd7BSh32fXvKNVx8cMcv3KDQwrX9PNsuIYo0TLniN2lhkoVcUdmRKx/8U+wCXbI3Clec0kE/HpjO1oe3mXRQ5dov3UjHJ0EJSHMBhLM9SIsw5jl7rwo8RcO1UZFbEb7kyuHWGnHA6p4QdOAcRgCqwSz8hRkpEFAJ1P/dsDvdIuWU/gq8EGPO2/vu73hhGwabXTtkLvVhs+6tf0rJQAnF342Bx7oEIBdWPCjsl19KwEEdg3NYbkZSKYid4Mcd60+81QC3UDN89xn4fAAjBhtiAT1Kg7K3oeDGnsyVM4sf6Avi20/aRIdBUOgev/sCfOvShuzLhQl9djOEOL5CVNre7keKZAjqXdWiX5iy2SijuODyN25aYiUAJZiR69VsF9sO2QE364OSqjrQN42NSiR7JGEWzy60RBXHDtjgAJ5NcqPb0RdyMCzQbLjmKc1E46gluzZba9wGdBc65CaV97X/e0R218tcKTS20OjmD6wNDOTjZHrdW+uHBUQ5qaqQUPUEk2zI6neRacn5Hsh3jmA2EXJczP5Jrrk+bRuvQs0kwn1+TyCHOjt5Mr8guCqziMfmRO2+fTNx+xegRGEB5qY0ZqHFfNUz4eJgAok8R2oQXsGhPGvYSBOKPMSwriC8hXJs0yNbYd4iYkMBZoioq95liWTi2XHjkMhxCqbMi52iD81qLD3727GibOdLeP2L9SomxxSQHqEULl6KAcbCECwJ5+VEDUNuWHTiaPvAZ3B+7/wrcZTbxNbqW6S3X9IfeWkJn5FcYrN6NZwHGIbBGjF4j5YFUmK2u+YuYQhh19N0digG2E+HlWoo15/tJdPH2hdPKUTNM09szspqw/0pb6Sd9EmrWXtmdKPNb10C5hiGG7+xp3VKcuM+xrHeyPYCEMJphSw4N5QmQLiDds/D3rW+yQnxTcGO9s62qhjCx0Tjur4tznnr0yxyUYXwUuQkBNdKTn60GX7jBHwD488QOKjg4eQw5Xi/E/AcXY9pli62IZkn+Rd7fLvK+HHWcCWQ/zqfQdORe+UCmePRk8dNHiYHh/IE+QLhLMelUX0CmhBHJp8Blf1zZJX+eig77Aa99wfUx9Err3ioSZ/gofauYkOb43WCh1mJiRlOZd+N9lSJaXDl03pyzGkgLhoeS5zoovpACzm94KAXQIMQmmYH0ZIV1qRMNPmf3mJ3YwoarlSbHh5RKElvpiRI5gAUbaPPN7ns14iMfvPK/tdkt4xi+2JF2C/4j23NNo/YdOKIjtuSrB3zrPZUA+NAJzOm2LruR0ztnQk+0XYy8uUC0D3C2xchoCEvFYeCBHfujL0imZbW1n9jovTLGnTZ1TJisl71/cgmmNpqek0lwVRl+t+uFRjVgNd7SSXNWoGiRT48zvEPtT5FjeaxlBmpHb3pacLVuGQQ1W3jdRjna15zavUl5iqZdOskxHzLT86aWVYseu9BsupTTzycOohCz6iYWavyB1XVkM1eb4nHfUlBOGhigI4KV5pham1l9z/vpsDGeNjBXzje+79blDBwzfAut9QBFV4dFpnGUE5PLgr2G7BINc+9NXJST0vm6kvKu4po5jLbp9+FUm3toH892z7cm0JRRbuO9Twm9FsB+DHe2YhL0h70oOh7AtTePzPau7SWMYFAUyTdZ0dPxPY05XqCO31m3D7NUiemdvUnugm1FdItTsncM6+dbciE0eLLYkkVpvLJqbb0QbF8wwcpQhCGeT/pEExDASpHrfNBUIkIoQ/TMPlcdza+kaVUDeB20eBPNneTT4VksluxcXAHKFcBy6UerVxem4hgvmf5lzeHRi0JfQ+7CZytusx4HBpnqrpIIgyK/TSpcryKa7sOilknCCnTkLW3CIukAiZdcmfAOyqY0uinhkfzLFTLvMOvg1TPnIQbhq9HYvECHtDoiUitThzRqjTMIgINzcCiUcQIafN0vB7s1HjKjonZF5v5iI5WQxhzaOSmRMfA1G0duNJcmCJJRs+W81lcIK+39y+n69ljDte7qS4FH