Và anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em

      97
Đừng ảm đạm anh hỡi khi lỡ nói yêu thương em rồi Bận lòng chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi Giây phút ít bên nhau anh vẫn quên mau Chỉ tất cả em thôi giữ mãi nhẵn hình xưa.Đời ai ai cũng gồm khoảng thời gian ngắn trót yêu thương khờ khạo Và em sẽ biết biết anh sẽ chẳng yêu thương em đâu Em vẫn luôn ghi nhớ khoảng thời gian rất ngắn với mọi người trong nhà Em vẫn trao anh trao anh nụ hôn ấy.Và em biết anh đã quên không còn Những bài bác tình khúc viết riêng rẽ Tặng Kèm em Và em biết trái tim anh bao gồm Hình bóng ai tê đâu phải chỉ riêng rẽ em Và em sẽ không trách anh nữa Chẳng trách anh đâu lúc ta đến cùng cả nhà tình gian dối. Và em biết anh sẽ quên không còn Những bài tình khúc viết riêng biệt tặng kèm em Và em biết trái tyên ổn anh tất cả Hình láng ai kia đâu phải riêng em Và em sẽ không trách anh nữa Chẳng trách nát anh đâu Lúc ta mang lại cùng nhau tình thân dối lừa .

Bạn đang xem: Và anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Không Thể Tìm Thấy Địa Chỉ Ip Của Máy Chủ Www.Facebook.Com., Sửa Lỗi Không Vào Được Facebook Chi Tiết 2021

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.