Vệ hồn cuồng phong mảnh 6, 7, 8 cần thành tựu nào?

      124

Đây là một trong vào 2 cỗ Vệ hồn Huyền Thoại, bao gồm Lever và công dụng cao hơn nhiều hầu như bộ vệ hồn xuất hiện thêm tự trước cho giờ với siêng cần sử dụng đến PvPhường 6vs6.Quý khách hàng đang xem: Vệ hồn cuồng phong

Mỗi hệ phái có 1 bộ Vệ hồn Huyền Thoại Cuồng Phong riêng biệt, tất cả cảm giác không giống nhau.


Bạn đang xem: Vệ hồn cuồng phong mảnh 6, 7, 8 cần thành tựu nào?

*

Chỉ số

MảnhChỉ số
1Sinh lực 3880 ~ 5550Phòng thủ chí mạng 284 ~ 4061 loại ngẫu nhiên:⦁ 112 ~ 174 Chính xác⦁ 1590 ~ 2260 Sinc lực⦁ 112 ~ 174 Phòng thủ
2Sinch lực 7960 ~ 113401 cái ngẫu nhiên:⦁ 127 ~ 182 Phòng thủ chí mạng⦁ 127 ~ 182 Chính xác⦁127 ~ 182 Phòng thủ
3Sinc lực 4250 ~ 6070Chính xác 311 ~ 4451 dòng ngẫu nhiên:⦁ 133 ~ 190 Phòng thủ Chí mạng⦁ 1730 ~ 2470 Sinch lực⦁ 133 ~ 190 Phòng thủ
4Sinch lực 4440 ~ 6430Phòng thủ chí mạng 325 ~ 4651 mẫu ngẫu nhiên:⦁ 128 ~ 183 Chí mạng⦁ 128 ~ 183 Chính xác⦁ 128 ~ 183 Đỡ đòn
5Sinc lực 9390 ~ 134101 chiếc ngẫu nhiên:⦁ 151 ~ 215 Chính xác⦁ 151 ~ 215 Phòng thủ Chí mạng ⦁ 151 ~ 215 Chí mạng
6Sinch lực 4990 ~ 7130Né tách 366 ~ 5231 mẫu ngẫu nhiên:⦁ 156 ~ 223 Chính xác⦁ 156 ~ 223 Phòng thủ Chí mạng ⦁ 156 ~ 223 Phòng thủ
7Sinch lực 5180 ~ 7390Đỡ đòn 378 ~ 5411 mẫu ngẫu nhiên:⦁ 162 ~ 232 Chính xác⦁ 162 ~ 232 Phòng thủ⦁ 162 ~ 232 Phòng thủ Chí mạng
8Sinh lực 5360 ~ 7660Phòng thủ Chí mạng 392 ~ 5611 chiếc ngẫu nhiên:⦁ 168 ~ 240 Chí mạng⦁ 168 ~ 240 Phòng thủ⦁ 1810 ~ 2570 Sinch lực

Hiệu ứng hệ phái

Kiếm Sư


*

Trưởng lão Kiếm Sư

Số mảnhHiệu ứng
3+45% Sát thương Thăng Hoa
5+165 Chính xác, +298 Phòng thủ, +15510 Sinch lực
8Giảm thời gian hồi Tkhô giòn Tẩy đi 3 giây

Võ Sư


*

Trưởng lão Võ Sư

Số mảnhHiệu ứng
3+100% Sát tmùi hương Thiên Không Cước
5+165 Chính xác, +298 Phòng thủ, +15510 Sinc lực
8Giảm thời hạn hồi Tkhô giòn Tẩy đi 3 giây

Pháp Sư


*

Xem thêm: Cách Tắt Lớp Phủ Màn Hình J7 Prime Là Gì, Lớp Phủ Màn Hình J7 Prime Là Gì

Trưởng lão Pháp Sư

Số mảnhHiệu ứng
3+150% Sát thương thơm Sóng Nhiệt
5+165 Chính xác, +298 Phòng thủ, +15510 Sinc lực
8Giảm thời gian hồi Thanh hao Tẩy đi 3 giây

Cuồng Long


*

Trưởng lão Cuồng Long

Số mảnhHiệu ứng
3+50% Sát thương thơm Đóng Cọc
5+165 Chính xác, +298 Phòng thủ, +15510 Sinch lực
8Giảm thời gian hồi Thoát Hiểm đi 3 giây

Sát Thủ


Trưởng lão Sát Thủ

Số mảnhHiệu ứng
3+100% Sát thương thơm Liên Hoàn Kích
5+165 Chính xác, +298 Phòng thủ, +15510 Sinch lực
8Giảm thời hạn hồi Tàng Hình đi 3 giây

Triệu Hồi Sư


Trưởng lão Triệu Hồi Sư

Số mảnhHiệu ứng
3Giảm 10% thời gian hồi Đtrần Mạnh
5+165 Chính xác, +298 Phòng thủ, +15510 Sinh lực
8Giảm thời gian hồi Nhảy Lùi đi 3 giây

Kiếm Vũ


Trưởng lão Kiếm Vũ

Số mảnhHiệu ứng
3+14% Sát thương Thăng Hoa
5+165 Chính xác, +298 Phòng thủ, +15510 Sinc lực
8Giảm thời hạn hồi Tkhô hanh Tẩy đi 3 giây

Khí Công Sư


Trưởng lão Khí Công

Số mảnhHiệu ứng
3+20% Sát thương thơm Bão Xoáy
5+165 Chính xác, +298 Phòng thủ, +15510 Sinch lực
8Giảm thời hạn hồi Tkhô hanh Tẩy đi 3 giây

Cách lấy

Sử dụng Mảnh vỡ Bão Tố đổi trên Thương gia Chiến Trường Eosin.


*Lưu ý:

Để thay đổi được Vệ hồn Cuồng Phong – Rương 4 cùng 5 tận hưởng msinh sống khóa Thành tựu Đảo Cuồng Phong: 10 trận chiến hạ.Để đổi được Vệ hồn Cuồng Phong – Rương 6,7 cùng 8 thử khám phá mnghỉ ngơi khóa Thành tựu Đảo Cuồng Phong: 100 trận win.

Bình luận: